Bảo Giang Thạc sỹ Bác sĩ Nguyễn, Tác giả tại Thẩm mỹ viện Pascal slot malaysia